ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sitemize üye olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz lütfen.

1. Taraflar

a) www.hadibalik.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten CUMHURİYET MAH. SEVERCAN CAD. LA CUBANA EVLERİ 8A NO: 56 A İÇ KAPI NO: 2 BODRUM/ MUĞLA adresinde mukim Hadi Balık Gıda A.Ş. . (Bundan böyle Şirket olarak anılacaktır).

b) www.hadibalik.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu  Hadi Balık Gıda A.Ş. 'nın sahip olduğu internet sitesi www.hadibalik.com 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.hadibalik.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Şirket in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Şirket tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirket 'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirket in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.hadibalik.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.hadibalik.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.hadibalik.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin ....'yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. ....'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. .Şürket, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.hadibalik.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ....dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ....'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ....'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Şirket her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, ŞİRKET'in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.hadibalik.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Şirketin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Üye tarafından www.hadibalik.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. ŞİRKET web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye ŞİRKET web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.13. ŞİRKET, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.hadibalik.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.14. ŞİRKET üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.15. Taraflar, ÜYE'ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.16.www.hadibalik.com iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya ŞİRKET tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. ŞİRKET üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. ihtilaflarin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1.    Taraflar
İşbu Sözleşme, merkez adresi Cumhuriyet Mahallesi, Severcan Caddesi, La Cubana Evleri Sitesi 8/a Apt. No:56 A/2 Bodrum/Muğla olan, Bodrum Ticaret Odasına 15875 Sicil Numarası ile kayıtlı Hadi Balık Gıda Anonim Şirketi (“Hadi Balık”) ile Hadi Balık tarafından işletilmekte ve yönetilmekte olan www.hadibalik.com web sitesine üye olan ve/veya web sitesi üzerinden ürün ve hizmet satın  alan kişiler (“Üye”) arasında  web sitesine üyelik koşulları, kullanım şartları, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2.    Sözleşmenin Amaç ve Konusu
Sözleşmenin amacı, web sitesine üye olan veya web sitesinden alışveriş yapan Üyelerin anılan işlemleri işbu sözleşme hükümlerine, hukuka ve ilgili sair mevzuata uygun olarak sorunsuz ve en doğru şekilde yerine getirmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme içerisinde Hadi Balık ve Üyelerin hak ve yükümlülükleri detaylı olarak düzenlenmiştir. 

3.    Kullanım Şartları ve Üyelik
3.1.    Üyelik
3.1.1.    Web sitesine üye olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Kullanıcılar, üyelik için istenen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurarak Web sitesine üye olabilirler. Üyelik bilgilerinin gönderilmesi akabinde kullanıcıya SMS doğrulama kodu gelecektir. Bu kodun Sisteme girilmesi ile üyelik işlemleri tamamlanmış olacaktır. 
3.1.2.    Kullanıcılar, üyelik esnasında eksik, hatalı veya yanıltıcı bilgi vermesi halinde, bu nedenle doğabilecek sonuçlardan, zarar ve tazminat taleplerinden Hadi Balık sorumlu olmayacaktır. Üyelik esnasında verilen bilgilerin eksik, hatalı ya da yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi halinde, Hadi Balık’ın münferit kanaati doğrultusunda ilgili üyenin hesabı süreli veya süresiz olarak askıya alınabilir veya üyelikten tamamen çıkartılabilir. 
3.1.3.    Hadi Balık, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, Üyeleri geçici veya süresiz olarak üyelikten uzaklaştırabilir veya üyelerin web sitesinden yararlanmasına son verebilir.
3.2.    Kullanım Şartları
3.2.1.    Web Sitesinin Özellikleri
3.2.1.1.    Üyeler, web sitesi üzerinden Hadi Balık tarafından satışı sağlanan gıda ürünlerini Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Muğla ve İzmir şehirlerine siparişini verme olanağına sahiptir. Üyeler seçtikleri ürünleri sepetine ekleyerek, ödeme sayfasına yönlendirilir. Ödemenin doğru ve tam şekilde gerçekleştirilmesi akabinde sipariş onaylanır ve Hadi Balık sistemlerine düşer. Hadi Balık tarafından ilgili sipariş, web sitesinde taahhüt edilen süre içerisinde gerekli hijyen ve sağlık koşulları sağlanarak Üye’ye ulaştırılır.
3.2.1.2.    Üye’nin web sitesi üzerinden hesap oluşturması halinde, sisteme ilişkin destek talebinde bulunabileceği ve daha önce talep etmiş olduğu destek konularını görüntüleyebileceği Destek Taleplerim sekmesi görünür. Üye, bu sekme üzerinden web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin Hadi Balık’tan destek ve yardım talep edebilir, sorularını buradan iletebilir.
3.2.1.3.    Üye, web sitesi üzerinden oluşturduğu hesap kapsamında mevcut ve eski siparişlerini görüntüleyebilir ve bu siparişlerini otomatik olarak tekrarlayabilir. Bununla birlikte, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, şifre bilgileri vs. gibi üyelik bilgilerini dilediği zaman Üyelik Bilgileri sekmesinden değiştirerek, sisteme kaydedebilir. 
3.2.1.4.    Üye, web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği siparişlerden para puan kazanır, bu para puanlarını dilediği zaman alışverişi çekine dönüştürerek sonraki siparişlerinde kullanabilir. Hadi Balık, para puan sistemini dilediği zaman değiştirebilecek veya tamamen kaldırabilecektir. Üye, para puan ve alışveriş çeki sisteminin kazanılmış hakkı olmadığını, bunların karşılığında Hadi Balık’tan nakit para veya hediye talep etme hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
3.2.1.5.    Üye, web sitesi üzerinden dilediği ürün veya ürünleri “Favorilerim” sekmesine ekleyerek, buradan takip edebilir. Bununla birlikte, seçtiği ürünlere fiyat alarmı seçeneğini işaretleyerek ilgili ürünün fiyatı düştüğünde kendisine bildirim gelmesini sağlayabilir. Dahası, stokta olmayan ürünleri de işaretleyerek ilgili ürünler stoğa girdiğinde kendisine bildirim gelmesini sağlayabilir.  
3.2.2.    Üye, web sitesinde yer alan ve satın alma esnasında onayladığı Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan hükümlerine uygun olarak iptal ve iade işlemleri gerçekleştirebilir. Bu halde, iade taleplerini üyelik hesabında yer alan “İade Taleplerim” sekmesinden gerçekleştirebilir. 
3.2.3.    Web sitesi üzerinden kredi kartı ile yapılacak satın alımlarda olarak İş Bankası Sanal Pos ödeme sistemi kullanılır. Satın alma gerçekleştirilirken Üye’nin ilgili ödeme aracında kayıtlı olan telefon numarasına onay SMS gider. SMS içerisinde bildirilen kodun sisteme girilmesi halinde ödeme tamamlanır. Üyenin kredi kartı ve ödeme bilgileri satın alma işleminin herhangi bir aşamasında kaydedilmemektedir. 
3.2.4.    Üye’nin, yaşı, hukuki işlem ehliyeti ve sair hususlarda Hadi Balık’a yanıltıcı bilgi verdiği durumlarda meydana gelebilecek sorunlardan Hadi Balık sorumlu değildir. Böyle bir durum fark edildiğinde Hadi Balık’ın hizmeti kesme ve ücreti iade etmeme hakkı bulunmaktadır.
4.    Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
4.1.1.    Hadi Balık, web sitesi üzerinden farklı üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği web sitelerine ve/veya mecralara, dosyalara veya içeriklere yönlendiren bağlantı ("link") verebilir. Bu bağlantılar, web sitesi faaliyetleri kapsamında kullanıcılara fayda sağlayabileceği düşünülen bağlantılar olup, erişilen web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Anılan bağlantılar vasıtasıyla erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portaller veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Hadi Balık’ın herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
4.1.2.    Taraflar, Hadi Balık’ın web sitesi kullanıcılarının üyeliklerini her zaman, herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın süreli veya süresiz olarak askıya alabileceğini, üyeliği sonlandırabileceğini ve web sitesine erişimini engelleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hadi Balık, işbu Sözleşme’de düzenlenen şartların veya yürürlükteki mevzuat hükümlerinin ihlal edildiğini tespit ederse, bu yönde gerekli inceleme ve soruşturmayı yürütebilir, üyeliği sona erdirmekte dahil olmak üzere gerekli her türlü aksiyonları alabilir. Bu husus Hadi Balık’ın hakkı olmakla birlikte, Hadi Balık üzerinde herhangi bir yükümlülük tesis etmemektedir. 
4.1.3.    Web sitesinde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Hadi Balık’a veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Web sitesinin ziyaret edilmesi, web sitesine üye olunması ve/veya web sitesinin hizmetlerinden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Hadi Balık dışındaki üçüncü kişilere herhangi bir hak tesis etmez.
4.1.4.    Hadi Balık ve Üye hukuken birbirinden bağımsız ve ayrı taraflardır. Aralarında herhangi bir ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. İşbu Sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
4.1.5.    Web sitesinde yer alan yazılı ve görsel bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sistem kullanıcıları gerek bu eylemler ile gerekse de başka yollarla Hadi Balık ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Web sitesinin bütünü veya bir kısmı başka mecralarda Hadi Balık’ın yazılı izni olmadan kullanılamaz. 
4.1.6.    Web sitesi üzerinden yayınlanan Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası, Veri Saklama ve İmha Politikası, Çerez Politikası ve Mesafeli Satış Sözleşmesi işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup, Üye tarafından verilen açık rıza, onay ve kabul beyanları bunların her biri için geçerli sayılmaktadır. 
4.1.7.    Web sitesi üyelerine Hadi Balık tarafından tanıtım, reklam, pazarlama, memnuniyet ölçümü ve bilgilendirme mail veya mesajları gönderilebilmektedir. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil web sitesinin faaliyet gösterdiği her mecrada Hadi Balık tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler. Hadi Balık’ın Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde üyelere dair kullanıcı bilgilerini kullanma hakkı saklıdır. 
4.1.8.    Hadi Balık, her zaman herhangi bir bildirim yükümlülüğü bulunmadan işbu Sözleşmeyi ve ayrılmaz parçası niteliğindeki metinleri kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir. Üye ve web sitesi ziyaretçileri belli aralıklarla bu metinleri kontrol ederek varsa yapılan değişikliklere ilişkin bilgi sahibi olmakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.1.9.    Üye, web sitesine üyelik esnasında şifre ve kullanıcı adının belirlenmesi ile korunmasından kendisi sorumlu olup, bu bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılmaması gerektiğinin bilincindedir. Aksi halde, üyelik hesabının kendi kusuru nedeniyle üçüncü kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Hadi Balık bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat dahil olmak üzere uğrayacağı tüm zararları Üye’den talep etme hakkına sahiptir.
4.1.10.    Üye, web sitesini kullanırken işbu Sözleşme’ye ve ayrılmaz parçası niteliğindeki metinlere uygun davranacağını, yürürlükteki mevzuat hükümlerine, ahlak ve etik kurallarına aykırı hareket etmeyeceğini, aksi halde bu sebeple doğacak her türlü hak ve taleplerden münferiden sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.1.11.    Üye, Hadi Balık tarafından www.hadibalik.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini ve Çerez Politikası kapsamında işlenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
4.1.12.    Hadi Balık, web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.hadibalik.com web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
5.    Süre ve Fesih
Sözleşme, Üyenin web sitesine üyeliğin gerçekleştiği tarihte başlayacak olup üyeliğin herhangi bir nedenle sona erdirilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Üye, web sitesi üzerinde kullanıcı hesabı mevcut olduğu müddetçe Sözleşme’nin yürürlükte olduğunu kabul ederler. Hadi Balık her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden Üyenin kullanıcı hesabını tek taraflı fesh etme hakkına sahiptir. 

6.    Mücbir Sebep
Taraflar, kendi kontrolü dışında meydana gelen ve/veya yasada sayılan mücbir sebep hallerinden dolayı oluşabilecek herhangi bir gecikme veya yükümlülüklerin ifa edilememesinden kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, Hadi Balık nezdinde gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için Hadi Balık’tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

7.    Muhtelif Hükümler
7.1.    Bu Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o hakkın (ilgili durumda ve/veya müteakip benzer ya da aynı durumlarda) kullanılmasından feragat edildiği anlamına gelmez.
7.2.    Üye, Hadi Balık’ın önceden yazılı iznini almaksızın işbu Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini ya da borç ve alacaklarını gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez. 
7.3.    Taraflar, işbu Sözleşmede belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri Üyeler için kullanıcı hesaplarında yer alan adres bilgilerini değiştirmedikçe, Sistemde mevcut adrese yapılacak tebligat ilgili Tarafa yapılmış sayılır. Tebligatlar, noter kanalı ile veya tarafların Sistemde yer alan e-mail adreslerine gönderilen elektronik posta ile yapılır. 
7.4.    Sözleşmenin herhangi bir maddesi, yürürlükteki mevzuat değişiklikleri veya yenilikleri ile yetkili bir mahkeme tarafından herhangi bir nedenden dolayı geçersiz kabul edilirse, diğer hükümler bu geçersizlikten etkilenmeyecektir. Hadi Balık’ın, geçersiz kılınan maddenin yerine tek taraflı olarak duruma en uygun yeni bir düzenleme yapma hakkına sahiptir. 
7.5.    İşbu Sözleşme’nin ekleri Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil ederler ve Sözleşme’nin yorumlanması ile uygulanmasında işbu Sözleşme tüm ekleri ile birlikte değerlendirilir. İşbu Sözleşme ile ekler arasında herhangi bir çelişki olması halinde öncelikli olarak Sözleşme hükümleri esas alınacaktır.
8.    Uyuşmazlıkların Halli ve Uygulanacak Hukuk 
İşbu Sözleşme hükümleri ve uygulaması Türk Hukukuna tabidir. Sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlık öncelikle sulh yolu ile çözümlenmeye çalışılacak, başarılı olunamazsa uyuşmazlıkların çözümünde Milas Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınacaktır.